הקלטת ברכת כלה

כלה בזמן כניסה לחופה מתרגשת ובדרך כלל כדאי מאד שתוקלט ברכת כלה מבעוד מועד

לפניכם הקלטה של שיר שהוקלט 'באולפני הניגון'