חתונה בבית הכנסת הגדול

חתונה איכותית מרגשת
חתונה בבית הכנסת הגדול בתל אביב או בעל עיר שבה תחשוק נפשכם
אפשרת הפקות כאן לכל שאלה – רב מקדש לחופה – שירי כניסה ומוסיקה מרגשת
http://efrat-hafakot.co.il/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94/